CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

7 de novembre de 2017

L'Ajuntament de Tarragona instal·la emissors de sons per foragitar estornells a Plaça dels Infants i Plaça dels Carros

Els estornells causen grans molèsties

El departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona ha procedit a la contractació del servei de col·locació d'un total de 12 equips emissors de sons per controlar i foragitar els estornells que causen molèsties a la ciutat, tant pel que fa a soroll del seu cant com per la gran quantitat d'excrements que generen. En el cas del Barri del Port, s'hi han instal·lat dos a la Plaça dels Infants i un altre a Plaça dels Carros, motiu pel qual el veïnat haurà vist grans grues en ambdues places on també s'hi poda l'arbrat per ta de reduir-ne així també la presència d'aquests ocells.

El Servei consisteix en l’emissió de sons que espanten als estornells amb un servei des d’aquest mes de novembre de 2017 fins el mes d’abril de 2018. Aquests consten d’una central emissora i un seguit d’altaveus col·locats a les capçades dels arbres. Tot el conjunt s’alimenta a través d’energia solar.