CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

14 de gener del 2013

Carrer Castaños (Història)


Carrer Castaños any 2012

Els erudits tarragonins atribueixen la nomenclatura del Carrer Castaños a don Francisco Javier Castaños, duc de Bailén i home afable, modest, cumplidor del seu deure i qui a la Batalla de Bailén va vèncer amb el seu reduït exèrcit al general francès Dupont.

Això va variar el curs dels esdeveniments en la Guerra de la Independència espanyola. Se li considera una glòria nacional a l'ésser a més de bon polític un excel·lent soldat.

Recorda també la memòria del seu pare don Felipe Castaños que en 1768 era Intendent General de l'Exèrcit i Marina del Principat de Catalunya.

Aquest carrer connecta a un extrem amb Carrer del Mar i a l'altre les més de 90 escales que connecten a nivell superior amb el Carrer Doctor Zamenhof.

Entorn a l'any 1995 es va edificar un bloc de pisos en un solar paral·lel a les escales i que era usat fins llavors per aparcar cotxes. En l'espai entre el bloc i les velles escales es van construir unes noves donant lloc a una escalinata de major amplària i amb una barana entre les unes i les altres.

Obres al solar que hi havia al costat de les escales del carrer
 Castaños ocupat actualment per blocs de pisos.
Escales carrer Castaños any 2012

Fonts:
-Tarragona antigua y moderna (Juan Salvat i Bové)
-Calles Antiguas de Tarragona. Tomo II (Instituto de Estudios Tarraconenses)