CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

5 de març de 2022

El solar del carrer Lleó es converteix en un abocador de voluminosos, ferrallers i pipican insalubre

L'estat d'abandó del solar totament accessible. Foto cedida

Veïns del carrer Lleó, al Barri del Port, denuncien mitjançant aquest blog la situació i l'estat ''insalubre'' en què es troba el solar de la cantonada amb carrer Misericòrdia.

El solar s'ha convertit en un abocador il·legal. Foto cedida

Assenyalen que temps enrere en aquest espai feia ús i aparcaven els vehicles d'un taller proper fins que l'Ajuntament va prohibir-ho i va precintar l'accés per seguretat a causa de l'estat de la façana contigua, així com les places d'estacionament de l'exterior. Semblava que la intenció seria acabar arranjant el solar i oferir aparcament dissuasiu o algun altre ús, però, en canvi, amb el temps el mateix veïnat va acabar retirant el precintat per poder estacionar a les places exteriors, i la tanca i porta d'accés del solar van desaparèixer deixant obert aquest espai que ha passat a convertir-se en un solar abandonat com abocador il·legal carregat de voluminosos, presència de ferralllers i fins i tot usuaris que porten els seus gossos a fer deposicions que no recullen, com es pot veure a les diferents fotografies que aporten.

Presència habitual de ferrallers al solar. Foto cedida


No es tracta de l'únic solar abandonat i niu de plagues al barri, davant la inacció de l'Ajuntament. Cal recordar en aquest sentit el solar del carrer Smith on l'AVV del Port havia acordat amb la propietat el seu ús social si l'Ajuntament condonava els impostos i que no va acabar succeint i segueix a la deriva en les mateixes condicions, els solars propers als jardins Vapor o un altre solar del carrer Lleó en el tram entre Vapor i Jaume I.
Un gos fent deposicions al solar. Foto cedida

L'espai amb ús il·legal de pipican. Foto cedida

En aquests casos és responsabilitat de l'Ajuntament vetllar pel bon estat d'aquests espais ja sigui en requeriment a la propietat o de forma subsidiària i amb sancions.