CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

26 de juliol del 2012

El Barri del Port de Tarragona present a Internet

Mitjançant aquest blog i les respectives xarxes socials, el Barri del Port de Tarragona estarà present a Internet. Notícies sobre el barri, festes i tradicions, vídeos i fotografies, denuncia social i altres temes de interès per als veïns i ciutadans ompliran aquest espai a la xarxa.

*Mediante este blog y las respectivas redes sociales, el Barri del Port de Tarragona estará presente en Internet. Noticias sobre el barrio, fiestas y tradiciones, vídeos y fotosgrafías, denuncia socials y otros temas de interés para los vecinos y ciudadanos ocuparán este espacio en la red.