CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

26 de juliol del 2012

Descripció del Barri del Port:-clica el mapa per ampliar-

El Barri del Port o de la Marina es va originar en estreta relació amb l'activitat del port que s'havia començat a formar ja a finals del segle XVIII.

Presenta una estructura ortogonal, amb illes rectangulars prou irregulars. Els eixos fonamentals del barri són el Carrer d'Apodaca, que uneix el barri amb la Rambla mitjançant el Carrer Unió, i el Carrer Reial que projectava el barri cap a les periferies. Els dos carrers conflueixen en la Plaça dels Carros, autèntic centre del barri. Aquesta Part Baixa de Tarragona apareix clarament separada de l'Eixample / Rambla per un fort desnivell, que en part sembla d'origen natural tot i que també va ser accentuat per l'acció humana ja que es va utilitzar com a pedrera en el moment de la construcció del Port.

Donada la localització junt al port, el barri ha tingut des de la seva creació una doble funció: per una banda és un barri on es localitzen magatzems, tallers, empreses i oficines vinculades a l'activitat portuaria, i per altre banda és una zona residencial de població precaria, modesta i treballadora. Unes 7.500 persones resideixen en aquest barri.

El Barri del Port queda format pel: Carrer de Jaume I, Carrer de Felip Pedrell, Carrer A, Carrer del Vapor, Carrer de Smith, Carrer del Mar, Carrer Reial, Carrer Lleó, Carrer dels Caputxins, Carrer Doctor Zamenhoff, Carrer Nou de Sant Magí, Carrer Sant Miquel, Carrer Castaños, Passatge de Ferrer Durán, Carrer Castellarnau, Carrer Nou de Santa Tecla, Carrer de Misericòrdia, Carrer Cartagena, Carrer dels Rebolledo, Carrer Sant Fèlix, Carrer Sant Josep, Carrer Apodaca, Carrer Pau del Protectorat, Carrer del General Contreras, Carrer de Pompeu Fabra, Carrer d'Orosi, Carrer Barcelona, Carrer de Santiyán, Carrer del Comerç, Plaça dels Infants, Plaça dels Carros, Plaça Prim o de Mitja Lluna i la Plaça de la Pedrera.
CLICA PER AMPLIAR-LO