CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

7 de desembre del 2015

Imatges i detalls del projecte de museïtzació del Teatre Romà que iniciarà les actuacions al febrer

Una imatge virtual del projecte

La setmana passada va quedar signat el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona, per tirar endavant el projecte de posada en valor de les restes arqueològiques del Teatre Romà de Tàrraco.

Tot i que ja anteriorment s'havien donat detalls sobre aquest (veure detalls), ja s'ha publicat el dossier detallat on es poden veure imatges virtuals sobre el que està previst fer. Segons el calendari d'actuacions, entre febrer i març de 2016 es duran a terme excavacions arqueològiques amb un cost d'entorn als 123 mil euros, al mes de maig tasques de conservació i restauració per 148 mil euros i ja en el terreny de la museització, una primera fase al juny per uns 430 mil euros i romandrà pendent una segona fase sense data per al 2017. El 50% de la inversió de l’obra de la museïtzació va a càrrec del Ministerio de Fomento de l’Estat, i està vinculada al programa de l’1% cultural (197.400,50 €).

Una imatge virtual del projecte

Assignatura patrimonial pendent

El Teatre romà de Tarragona ha estat, sense dubte, un dels objectes pendents de les actuacions realitzades sobre el Patrimoni Mundial de Tàrraco. Davant, doncs, de la necessitat de posar en valor aquest important monument d’època romana, el Departament de Cultura va encarregar el 2014 la redacció del projecte de museïtzació a l’arquitecte Toni Gironès. Els Objectius principals són garantir la conservació del monument, posar en valor les restes arqueològiques i integrar el teatre en el circuit de visita dels equipaments patrimonials de la ciutat de Tàrraco.


La primera fase de l’execució del projecte, que s’inicia el proper mes de febrer de 2016 té la finalitat de comprendre la complexitat i magnitud tant de la peça original romana, com del lloc en el què s’ubiquen les restes.

Imatge de previsions

Museització

En aquesta fase del projecte la intervenció es centra en una part representativa del teatre, les dues primeres càvees. Tot i mancar elements importants per la comprensió global, com la tercera càvea que donaria el límit exterior del teatre, o l'escena que tancaria l'espai del teatre original, la intervenció parcial que s’executarà, permetrà comprendre i donar escala al conjunt complementant el que és visible amb la informació explicativa de la resta que no es visible.

Més enllà de la museïtzació de les restes arqueològiques, el projecte de posada en valor del teatre romà implica una reflexió conjunta i de futur sobre el seu emplaçament que enllaci amb tot l’entramat urbà a través de la construcció d’un equipament que farà de punt d’acollida i d’equipament per la ciutat,de caràcter públic, potenciant una nova zona de reunió a prop de les restes.