CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

23 d’abril del 2013

'Roba Amiga' obre una nova tenda al c/Apodaca del Barri del Port de Tarragona

Botiga de 'Roba Amiga' al Carrer Apodaca. Foto: Blog 'Barri del Port'

Ubicada a l'antiga 'Indústria de la Goma'


La Cooperativa 'Roba Amiga' s'instal.la a Tarragona amb una nova tenda ubicada al Carrer Apodaca del Barri del Port. Es tracta del primer establiment que l'entitat obre a la ciutat i que es suma a les 14 que ja hi ha a Barcelona, 3 a Lleida i 2 més a Girona. L'entitat s'ha ubicat just a l'edifici on es trobava l'antiga 'Indústria de la Goma' de la que encara es conserva la cartelleria.

'Roba Amiga', coneguda pels contenidors taronges per dipositar roba a la ciutat (més de 1.500 per tota Catalunya), s'encarrega de la venda al detall de la roba de segona mà que recull, amb la que permet el finançament i la sostenibilitat econòmica de l'acció social i mediambiental de l'entitat. D'altra banda suposa pel personal dels establiments, una bona oportunitat de formació i d'adquisició d'experiència laboral. Les botigues Roba Amiga ofereixen roba de qualitat amb una bona relació qualitat-preu dintre del mercat català, una nova oportunitat per als consumidors d'adquirir roba de qualitat a un baix cost.

Les empreses d'inserció socialaboral ofereixen treball, formació i hàbits laborals a persones en processos d'inserció laboral, integrant-les en una activitat empresarial, per a que, en un futur, puguin accedir a altres llocs de treball i assolir la plena autonomia per a poder desenvolupar-se professional i personalment en la societat. Actualment, la Cooperativa Roba Amiga, integra l'activitat de 5 empreses d'inserció que en conjunt ofereixen feina a més de 140 persones, de les quals el 60% estan en procés d'inserció.

El consum anual per persona es troba entre els 7 i els 10kg de roba ó de residu téxtil, sense tenir en compte la quantitat de residu d'aquests tipus que genera l'industria del sector. La recollida selectiva de roba usada, sabates, roba de la llar i altres residus tèxtils, per a la seva revalorització, ofereix oportunitats per a la reutilització en el mercat de segona mà i redueix de forma considerable el volum de residus que van a parar als abocadors o incineradores. Ampliar la vida útil de la roba es també una aposta per fomentar la reutilització i la reducció del consum de recursos.

Noves mesures contra les actuacions incíviques


Fa un temps era noticia que l'Ajuntament de Tarragona es plantejava retirar els contenidors de l'entitat degut a les continuades actuacions incíviques aque aquests pateixen o reubicar-los en llocs propers a Grans Superfícies. 'Roba Amiga' prendrà noves mesures per evitar les actuacions incíviques amb una adaptació en el contenidor que evitarà que la roba dipositada pateixi actuacions incíviques i millorarà la seguretat del sistema de recollida dels contenidors. Aquests protocols d’intervenció inclouen l’increment de la freqüència de recollida i la comunicació permanent amb agents de la policia local i autonòmica per mantenir-los informats en casos d’actuacions incíviques.

Info.: robaamiga.cat