CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

6 d’abril del 2013

Varia la senyalització dels creuaments entre c/Misericòrdia amb Sant Miquel i Smith per reduïr l'accidentalitat al Barri del Port

Senyalització actual en els dos creuaments.
Foto: Blog Barri del Port

Aquest divendres es van efectuar canvis en la senyalització de les cruïlles entre el Carrer de Misericòrdia amb Carrer Sant Miquel i Smith substituint els senyals verticals i horitzontals de 'CEDA' pels de 'STOP', i es va repintar el pas per a vianants.

Anterior senyalització per cedir el pas en el creuament
entre el c/ Misericòrdia i Sant Miquel.
Senyalització actual d'aturada en el creuament entre el
c/ Misericòrdia i Sant Miquel. Foto: Blog Barri del Port

D'aquesta manera els vehicles provinents del Carrer Misericòrdia en direcció al Carrer Reial hauran de fer una aturada en els creuaments amb Sant Miquel i Smith enlloc de cedir el pas.

Anterior senyalització per cedir el pas entre el
c/ Misericòrdia i Smith.
Senyalització actual d'aturada entre el
c/ Misericòrdia i Smith. Foto: Blog Barri del Port
Aquestes variacions, proposades per l'Associació de Veïns, s'han dut a terme amb l'objectiu de reduïr o evitar el perill i accidentalitat que representen aquets dos creuaments del Barri del Port.