CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

10 d’abril del 2013

Sabem reciclar al Barri del Port?Cada veí del Barri del Port genera, com la resta de tarragonins, al voltant d'1'5Kg de brossa al dia com a mitjana. Els sistemes de tractament per gestionar els residus generen elevats costos econòmics però també mediambientals per les emissions contaminants a l'aire, contaminació de sòls, consums energètics i de recursos... Per aquest motiu cal disminuir la quantitat de rebuig que actualment s'incinera i augmentar la recollida selectiva de residus per poder-los reciclar. 

Sap el veïnat del Barri del Port fer-ho adequadament?. Sovint hi ha confusions i per la feina o detall que suposa tirem tota la brossa barrejada al contenidor gris de rebuig sense fer-ne ús de la resta.

A continuació algunes indicacions del Pla de Gestió i Prevenció de Residus Municipals aprovat per l'Ajuntament de Tarragona que ens poden ajudar a fer una bona selecció per reciclar:

MATÈRIA ORGÀNICA (contenidor marró):  Restes de menjar i vegetals de mida petita: Ossos, espines, restes de fruita, verdura, carn i peix, closques d'ous, fruites seques i marisc, marro de cafè i restes d'infusions, taps de suro, paper de cuina usat i restes de pa sec, restes de plantes, flors seques i serradures, excrements d'animal... En aquest contenidor no s’hi poden llençar bolquers (van al contenidor gris de rebuig/resta).

ENVASOS (contenidor groc): Tres tipus de residus:
1.Envasos i embolcalls de plàstic: Els més utilitzats per a envasos són els termoplàstics com el PET (ampolles de refrescos carbònics), HPDE-PEAD (ampolles de llet, productes de neteja, ampolles d'aigua de 5 l i de 8 l), PVC (recipients domèstics i per a aliments), LDPE-PEBD (bosses i films), PP (caixes per a ampolles, taps), PS (gots i plats safates per a aliments).

2. Brics o cartrons per begudes: Poden estar formats amb capes de cartró, polietilè, paper i alumini, per això no van al contenidor de cartró.

3.Envasos metàl·lics: llaunes de ferro o llautó i les d'alumini que normalment contenen productes alimentaris (begudes o conserves). També els esprais. No s’hi poden llençar objectes de plàstic que no siguin envasos (joguines, cadires de terrassa, raspalls de dents, CD's...)

PAPER I CARTRÓ (contenidor blau): El paper està fabricat principalment amb cel·lulosa obtinguda d'espècies vegetals i/o paper usat. El cartró es fabrica a base de pasta de paper endurida. Els brics o cartrons per begudes no es poden llençar al contenidor blau, ja que contenen plàstics i alumini (van al contenidor groc d'anvasos).

VIDRE (contenidor verd): Cal diferenciar el vidre d'envàs (ampolles i pots) -que es el que es pot llençar en aquest contenidor- del cristall (copes, gots, plats, etc.) que ha d'anar al contenidor gris de fracció/resta, i del vidre pla (miralls finestres) que ha d'anar amb els residus especials, a la deixalleria. Per tant no llençar-los tots en el contenidor verd.

REBUIG O RESTA (contenidor gris):  El rebuig no es recicla perquè no existeix un sistema específic per fer-ho: Bolquers, compreses i restes d’higiene personal, restes d’escombrar, fregalls i restes de neteja domèstica, restes de gerros, copes, gots, plats i ceràmica, excrements d’animalsm cendres i burilles de cigarretes, joguines trencades sense components electrònics, embolcalls de menjar bruts...
*Si no es fa la recollida selectiva de residus i es llença tota la brossa barrejada, cal fer-ho al contenidor gris del rebuig. 

RESIDUS ESPECIALS (a la deixalleria): Tots aquells que per les seves característiques, composició o concentració necessiten una gestió específica per evitar efectes nocius a la salut o al medi: Oli Pintures Piles, bateries, Aparells electrònics, Bombetes, fluorescents, Radiografies... Per aquest motiu, aquests residus no es poden llençar en qualsevol contenidor o ser abandonats a la via pública. Cal portar-los a la deixalleria, on es recullen i posteriorment es porten al tractament corresponent. Al Barri del Port es troba sovint a la Plaça dels Carros i a la Plaça de Mitja Lluna.

(Veure amb més detall)

Font: tarragona.cat