CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

2 de març del 2016

Foment detalla i confirma la licitació d'obres de l'Estació de Trens

Estació de trens de Tarragona

El secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, ha fet arribar el passat 22 de febrer una carta a l’alcalde de Tarragona on confirma la licitació de les obres de millora de l’accessibilitat a l’Estació de Trens, ubicada al Barri del Port, i les detalla.

Es tracta de la resposta a les missives que Josep Fèlix Ballesteros va trametre a la ministra de Foment i al secretari general d’Infraestructures, el passat 13 de gener, exigint tenir la confirmació oficial per escrit. Ballesteros manifestava la seva preocupació perquè hi havia el compromís formal i explícit que abans del 30 de desembre estarien licitades les obres de remodelació de l’estació de Tarragona i això no s’havia complert.

Niño no tan sols confirma en la seva carta la licitació d'obres que suposaran "una millora en l'accessibilitat de l'estació" sinó que a més detalla que s'incorporaran elements d'elevació i escales mecàniques, ascensors, recreixement de les andanes 1 i 2, nova configuració de les cantoneres de les andanes, nova pavimentació i nova il·luminació.

També es contempla en relació a l'andana 2 que, aprofitant l'ampliació prevista de l'ample de via estàndard a l'estació, que comporta la modificació de l'esquema de vies, es fa possible l'enxamplament amb l'eliminació de la via 4. Tot plegat permetrà la parada de trens Euromed en composició doble, que actualment tan sols poden parar a la via 1. També hi ha previst una nova marquesina per cobrir l'amplada de l'andana 2 ampliada. Finalment el projecte millorarà el pas inferior i les embocadures, junt amb l'adequació i/o dotació de les instal·lacions corresponents.