CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

12 de novembre del 2013

El Carrer Reial al Barri del Port guanya amplada amb la retirada d'arbres

(En castellano -aquí-)

Operaris retirant arbres i enrajolant els seus espais. Foto Blog Barri del Port

La queixa i petició formulada per part de l'Associació de Veïns del Port a l'Ajuntament de Tarragona, sembla començar a obtenir resposta: s'han enretirat alguns arbres del Carrer Reial al Barri del Port.

Els arbres del Barri del Port han estat un dels temes que més han donat a parlar a les diverses reunions veïnals. La flor que generen i que cau a terra ha provocat més d'un ensurt i relliscada als veïns, i encara més en dies de pluja, que han demanat en repetides ocasions que fossin substituïts per altres de tipologia diferent, o fins i tot enretirats (veure)

Aquest blog va realitzar en el seu moment una enquesta on el 75% dels vots apuntava que haurien de substituir-se per altres sense flor. Tot i així, també han generat queixes perquè suposen un problema de mobilitat en voreres estretes on circular amb un cotxet o un paraigües pot arribar a ser complicat.

Amb la retirada d'arbres i enrajolat del seu espai,
voreres més amples. Foto Blog Barri del Port

Aquests dies el Carrer Reial ha guanyat amplada en alguns dels trams amb la retirada d'arbres i enrajolat de l'espai on estaven plantats. Cal tenir en compte que aquests s'alternaven amb fanals, senyals o semàfors i ara també parquímetres, i per tant gairebé el costat més proper a la calçada era i és difícilment transitable.