CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

22 de novembre del 2022

La remodelació del carrer Orosi surt a licitació

L'Ajuntament de Tarragona ha tret ja a licitació la remodelació del carrer Orosi per tal de donar un ús prioritari per als vianants i en el marc del futur Pla Integral de la Part Baixa.

Les empreses que optin a les obres de construcció d’aquest nou eix per a vianants entre els carrers Comerç i Apodaca presentaran les seves ofertes la setmana del 19 de desembre.

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el projecte executiu de la remodelació del carrer Orosi per un import de 590.001,37 euros.

El projecte de remodelació planteja més espai segur i accessible per als vianants. El terra serà de plataforma única —mateix nivell de vorera i calçada— i se soterraran totes les línies aèries, la renovació del clavegueram per reduir les inundacions que afecten el barri, nou arbrat, jardineria i mobiliari urbà. “Aquesta intervenció la vam pactar amb l'associació de veïns del Barri del Port i amb la Xarxa de la Marina. Consisteix en convertit el carrer en plaça, donant un total protagonisme als vianants, generant una zona verda i espais d'esbarjo. En definitiva, revertint l'aspecte i la funció d'aquest carrer tan emblemàtic i maltractat", apunta el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. I afegeix: "Primer va ser la transformació del carrer Yxart, després el carrer Cañellas i la plaça Catalunya i en vindran més".

El projecte de remodelació del carrer Orosi és una de les millores que s'emmarquen dins del Pla Integral de la Part Baixa que està elaborantt l'Ajuntament de Tarragona. De fet, el repte és recuperar l’espai públic al vianant. L’objectiu d’aquest pla és iniciar la transformació urbanística del barri mitjançant la remodelació integral del carrer Orosi. “Som un govern compromès amb el canvi a Tarragona i un dels llocs on aquest canvi és més essencial és la Part Baixa. Malgrat el Pla Integral de la Part Baixa just comença ara i assenyalarà el full de ruta del barri per a la seva revitalització, hi ha una inversió que vam voler avançar sense esperar el Pla: es tracta de la peonització del carrer Orosi, porta d'entrada del barri del Port i de Tarragona des de l'Estació de Ferrocarril”, remarca Xavier Puig. 

La vegetació guanya protagonisme 

La vegetació és un dels punts forts d’aquest replantejament urbanístic. De fet, es planteja defugir d’una alineació d’arbres constant, com fins ara, per la qual cosa es plantaran arbres singulars als xamfrans i als extrems dels carrers. Aquesta nova vegetació s’afegirà als oms existents, sobretot els que es troben entre el carrer Orosi i Pau del Protectorat, que són els que estan en millor estat. També es deixaran créixer les gramínies entre les juntes del paviment, sobretot a les zones més obagues, per tal de produir una percepció d’entorn menys urbà. 

Mobiliari urbà 

El mobiliari urbà també tindrà un pes important en aquesta transformació del barri. Per una banda, es col·locaran bancs de formigó sòlid, de mides diferents i buits per sota que són anti vandàlics. També se’n posaran del model conegut com a Origame, que té forma prismàtica i amb inflexions. L’entorn també comptarà amb noves papereres i aparca-bicicletes per deixar patinets i bicicletes. També es renovarà el clavegueram i el cablejat elèctric.