CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

9 de març del 2013

Completada la tanca que limita la via de tren a Plaça dels Carros i retirats el semàfor i senyal acústica


El pas alternatiu per creuar l'antic pas a nivell de la Plaça dels Carros habilitat de forma temporal en un dels laterals durant el període d'obres del nou Pas Soterrat ha quedat ja limitat amb la tanca que completa i limita la via de tren en aquest tram.


De la mateixa manera, s'ha retirat el semàfor i senyal acústica, tal com s'havia anunciat (veure), donat que amb la nova equipació són innecessaris i suposaven una molèstia.