CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

15 d’octubre del 2013

Entra en funcionament el pagament de les zones d'aparcament verdes, taronges i blaves del Barri del Port

El Barri del Port ja compta amb zones d'aparcament verdes, taronges i blaves.

Tal com ha vingut anunciant i informant el Blog del Barri del Port fa temps i amb detall, aquest dimarts 15 d'octubre de 2013 entra en vigor la regulació de les places d'aparcament del Sector 3 del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, on s'inclou el Barri del Port.

c/Reial, zona verda.
Foto: Blog Barri del Port
Aquest últim sector regulat comprèn els vials que queden delimitats pel Passeig Marítim de Rafael Casanova, Passeig del Gremi de Marejants, Carrer de Trafalgar. Límit oest del Serrallo, Carrer de Pere Martell, Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, Avinguda Roma, Plaça Imperial Tàrraco i Rambla Nova. 

Tota aquesta àrea compta amb un total de 5.719 places d’aparcament i 47.389 vehicles censats, el que significa 9 cotxes per plaça, a més dels que es desplacen diàriament a la ciutat. 

En aquestes darreres setmanes s’han dut a terme les tasques de pintura i implantació dels parquímetres, després de diverses trobades informatives amb els veïns de la zona. La gran part dels carrers del barri han quedat establerts com a zona verda, excepte Carrer Lleó i del Mar junt amb els trams que els travessen fins al Carrer Reial que han esdevingut la zona taronja del barri. Una part del Carrer Caputxins i Carrer Nou de Sant Magí pel contrari s'han establert com a zona blava.


Cal recordar que l'A.V.V del Port va demanar la regulació de l'aparcament per tal de beneficiar als residents que patien constantment la dificultat per aparcar degut a l'acupació de les places per part d'usuaris d'altres zones, i a la vegada la dificultat per estacionar a visitants, perjudicant el comerç de la zona.


Els residents tenen tarifes més baixes a les zones verdes i taronges gràcies a la targeta de resident. De fet, ja aquests dies els veïns han notat la milloria amb bastantes places d'aparcament buides a diverses franges horàries.


La regulació de l'aparcament en superfície és una acció contemplada en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Tarragona que té per objectiu facilitar l'estacionament als residents de les zones urbanes amb dèficits de places i esdevenir una eina fonamental de la gestió del trànsit al centre de la ciutat per reduir el col·lapsament, lentitud de la xarxa de transport públic, i mitigar els costos mediambientals de contaminació, de seguretat i de benestar. 

-Tarifes de les zones verdes i taronges, com fer la targeta resident i requisits (veure)
-Funcionament dels parquímetres (veure)