CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

30 de desembre del 2014

Declarats bé cultural d'interès nacional el Teatre Romà i les Termes Públiques del Barri del Port de Tarragona

Tetare Romà, al Barri del Port de Tarragona

El Govern ha aprovat aquest dimecres declarar bé cultural d'interès nacional el teatre romà i les termes públiques de Tarragona i l'àrea monumental annexa, dos espais arqueològics situats al Barri del Port de Tarragona.

Aquesta declaració té com a finalitat protegir un espai emblemàtic que reuneix valors arqueològics, històrics, arquitectònics i culturals rellevants. El Govern ha aprovat dues categories de protecció. En primer lloc, la de monument històric, que fa referència al teatre i a les termes públiques, i per a les quals s'ha traçat una delimitació ajustades a les restes conegudes. En segon lloc, la categoria de zona arqueològica, que engloba els dos monuments històrics i també l'àrea monumental annexa.

  
Termes Romanes del Barri del Port
El conjunt està situat a la part baixa de la ciutat de Tarragona, amb el circ i l'amfiteatre, un sector densament urbanitzat des del segle II aC, per la seva proximitat al moll portuari i al fòrum de la colònia. Va ser construït el segle I aprofitant un pendent del terreny que unia el barri portuari amb la part central de la ciutat per a la cavea. Les excavacions al solar del teatre han proporcionat nombroses restes arquitectòniques, com la fonamentació de la façana exterior de la cavea, un criptopòrtic anular i diversos murs radials associats al mateix, 'l'orchestra' i les primeres grades, la part central del 'proscenium' i el 'parascenium' occidental, incloent la façana lateral.

L'estudi i l'anàlisi interpretativa de les restes arquitectòniques de les termes públiques ha constatat que es tracta d'uns banys públics de tipologia imperial, fet que situa el conjunt com el segon de les termes imperials conegut a la península ibèrica, juntament amb la dels Arcs I de Clúnia. La hipòtesi es basa en l'envergadura de les estances i l'anàlisi global de la planta arquitectònica teòrica, que defineix una successió canònica de sales a partir d'un eix axial, composta per una natatio, un 'frigidarium' tripartit amb dues piscines simètriques, un possible 'trepidarium' i un 'caldarium'.

Els treballs arqueològics van començar el 1885 quan van aparèixer les grades del teatre quan es desmuntava l'antic hort del convent de Caputxins. Des de llavors i fins el 2013 es van anar succeint diverses campanyes d'excavacions arqueològiques, de consolidació, restauració i conservació, condicionament i també museïtzació.

Dos espais "poc potenciats"

Una bona notícia per al Barri del Port tot i que es tracta de dos espais turístics poc o gens potenciats. De fet les termes ni tan sols són visibles, ja que van ser soterrades i romanen al subterra d'un solar mentre que el teatre romà és un equipament important tot i que en comparació amb altres espais com l'amfiteatre no se'l dóna tal com el correspon segons el veïnat que a més considera que està  "mal cuidat".