CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

5 de març del 2015

La Guàrdia Urbana tanca i precinta un kebab del Barri del Port per qüestions sanitàries

kekab del Barri del Port al carrer Orosi tancat per la
Guàrdia Urbana. Foto: Diari de Tarragona

La Guàrdia Urbana va fer efectiu dimarts l'ordre de tancament d'un kebab situat al carrer Orosi del Barri del Port a causa de diverses anomalies higiènico-sanitàries detectades el passat mes de juliol i que durant aquest temps no han estat subsanades, informa el Diari de Tarragona.  Segons el rotatiu, el decret signat pel tinent d'alcalde coordinador cap del Àrea de Serveis a la Persona, Javier Villamayor, recalca que fins que no se solucionin els problemes detectats no es podrà reobrir l'establiment.

El 7 de juliol de l'any passat, la Guàrdia Urbana va redactar un informe en el qual s'especificava que en l'establiment s'havien detectat una sèrie d'anomalies. El 25 de juliol, la Unitat Tècnica de Salut Pública realitzava una inspecció i un mes després redactava un informe. En ell es recordava que els responsables tenen l'obligació de mantenir els locals nets i en bon estat. Es va detectar que en els congeladors no està el termòmetre visible, el magatzematge dels productes i eines de neteja és incorrecte, els contenidors d'escombraries no estan en condicions adequades i els vestuaris no són adequats. Davant això, s'instava al propietari a solucionar les deficiències "el més aviat possible per evitar un problema d'insalubritat pública".

Cas omís a les diverses advertències

Després de diverses inspeccions més, el local tan sols va canviar d'amo al qual també es va advertir de sancions i mesures cautelars si no es subsanaven les irregularitats. Finalment, en no ser evidenciat així en l'última inspecció de la Guàrdia Urbana el 9 d'octubre, el regidor delegat de Salut Pública va donar tres dies a l'amo actual perquè cessés immediatament l'activitat. Així mateix, se li advertia que en cas de no fer-ho s'ordenaria a la Guàrdia Urbana la clausura i el precinte del local, circumstància que es va produir a les dotze del migdia del dimarts.

Al final del decret es recalca que l'amo no podrà reiniciar l'activitat fins que el personal de la Unitat Tècnica de Salut Pública comprovi que s'hagin realitzat totes les mesures correctores indicades.

Font: Diari de Tarragona