CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

21 de febrer del 2016

S'instal·la un reductor de velocitat a la cruïlla entre c.Misericòrdia i Smith per reduir l'accidentalitat en aquest punt crític del Barri del Port

Coixí berlinès per reduir la velocitat d'aquest
punt. Foto: Tarragona Mobilitat

Recentment l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona ha repintat tots els passos de vianants i la simbologia (fletxes, STOP, etc) del carrer Verge de Misericòrdia, entre el carrer Cartagena i el carrer Reial.

S'ha repintat la senyalització del
c.Misericòrdia. Foto: Tarragona Mobilitat

D'altra banda, s'ha instal·lat un coixí berlinès abans de la cruïlla del carrer Verge de la Misericòrdia amb el carrer Smith a mode de reductor de velocitat amb la corresponent senyalització vertical i horitzontal, per tal de pacificar el trànsit a l’arribada d’aquesta cruïlla crítica del Barri del Port on s'hi ha produït diversos episodis d'alarma i accidents.