CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

14 d’octubre del 2015

Tancats els accessos a les escales fixes i terrasses que connecten el carrer Vapor i Zamenhof per seguretat i manteniment

Escales deteriorades són el motiu. Foto: Blog Barri del Port

Des de fa uns dies, unes tanques barren el pas als accessos de les terrasses i escales fixes que connecten el carrer Vapor i Zamenhof al Barri del Port. Es tracta de l'alternativa a les escales mecàniques que serveixen per accedir de la Part Baixa al centre superant el desnivell.

Una de les tanques de les terrasses. Foto: Blog Barri del PortSegons ha pogut saber el Blog del Barri del Port, el deteriorament de les escales i passarel·les de les terrasses junt als jardins Vapor ha estat la causa per tancar-ne el pas a espera que s'hi puguin dur a terme tasques de manteniment i per seguretat.

Aquest fet deixa tancat també un espai on solen reunir-se grups de joves de dubtosa activitat. A la vegada suposa un entrebanc a l'aternativa si les escales mecàniques quedessin fora de servei. Els usuaris haurien de pujar-les a peu.