CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

26 de setembre del 2012

Restauració de l'Edifici dels Porxos de la Plaça dels Carros degut al seu valor històric


(En castellano -aquí-)

Des de fa més d'un mes que continuen les obres de restauració de l'Edifici de "Els Porxos" que ha estat durant molts anys en molt mal estat, amb una façana totalment degradada i amb gran acumulació de cascots i excrements de coloms.

Es tracta d'un edifici residencial d'estil romantic inscrit com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en l'Inventari del Patrimoni Cultural català. Data de l'any 1861 (s.XIX) en que l'arquitecte Francesc Llauradó el va construïr per l'intenció de donar lloc a una plaça porticada que finalment no es va dur a terme. 

Les obres s'emarquen en  el Pla General d’Ordenació Urbana de Tarragona (POUM), el qual contempla, en el marc del Patrimoni, l’aprovació del catàleg definitiu de béns immobles culturals i el de masos i altres construccions ubicades en sòl no urbanitzable, que sumen un total de 843 edificis i monuments a protegir, entre ells aquest de la Plaça dels Carros, degut a la vàlua històrica que cal preservar.