CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

30 de maig del 2016

Informació al veïnat: Control i prevenció del mosquit tigre

Un any més i arribat el bon temps, s'inicia la campanya del control i prevenció del mosquit tigre degut a gran nombre de picades i per ser vectors d'algunes malalties.

El més important i efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques, així com eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer.

Entre altres consells, evitar l'estancament i acumulació d'aigua, de forats i ranures, utilitzar mosquiteres, etc. L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga.

Què podem fer per evitar-lo?

-S’ha d’eliminar el màxim nombre de llocs d’acumulació d’aigua.
-Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.
-Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i basses petites.
-Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli.
-Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.
-Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen.
-Canviar l’aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.
-Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.
-Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.
-Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.
-Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.
-Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular aigua de pluja.

Com evitar les picades?

-Roba de màniga llarga i pantalons llargs (preferiblement de color clar), així com mitjons.
-Si s’utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics: tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint estrictament les condicions d’ús sobretot pel que fa al nombre d’aplicacions diàries indicades:
-No aplicar a nens menors de dos anys, en nens més grans s’evitarà en la mesura que sigui possible, evitant sempre l’aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls.
-No és recomanable aplicar a la roba.
-Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
-Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé la zona i consulteu amb el vostre metge.

Que cal fer en cas de picades?

Amb una picada de mosquit tigre cal actuar, en general, com en la resta de picades de mosquits. En aquest sentit, cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada i tractar-ne els símptomes.

-Renteu la zona afectada amb aigua i sabó com més aviat millor.
-No us fregueu la pell: remulleu-la en lloc de fregar-la i eixugueu-la.
-Tracteu de mantenir la zona neta i eixuta fins que disminueixi la irritació.
-Eviteu de rascar-vos.
-Apliqueu una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l'àrea de la picada.
-En cas que persisteixin les molèsties, truqueu al  061 CatSalut Respon.
-En la majoria de casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment. Hi ha productes comercials i productes casolans com el vinagre, l'alcohol de curar  o el gel, que disminueixen la picor.  No obstant això, algunes persones tenen reaccions al·lèrgiques que poden ser greus.

Que cal fer si el detecteu?

En el cas que detecteu presència de mosquit tigre al vostre edifici o als voltants, convé eliminar els punts amb aigua acumulada.

En el cas que trobeu ous o larves en recipients, cal abocar–los, i mantenir la vigilància a la zona. Una altra possible solució és posar trossos de fil de coure a l’aigua per evitar la seva proliferació.

Per tal d’evitar l’entrada a l’edifici, podeu posar teles mosquiteres, o altres sistemes que evitin el pas dels insectes.

En el cas que detecteu la presència del mosquit a la via pública podeu comunicar-ho al Telèfon Verd 977 29 62 22 (de dilluns a divendres de 9.00 a 14 hores) o per correu electrònic a mediambient@tarragona.cat

*Podeu trobar més informació a la web de la Generalitat de Catalunya (cliqueu aquí)
*Fulletó informatiu (veure)