CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

27 de maig del 2016

Enderroquen un edifici deshabitat i en ruines al carrer Rebolledo

   
Una imatge de l'edifici en enderroc. Foto: Blog Barri del Port
Aquests dies s'han realitzat tasques d'enderroc d'un edifici del carrer Rebolledo. Concretament l'immoble del número 8 que estava deshabitat i en males condicions estructurals.

Les feines d'enderroc i retirada de runa comporten una afectació pel que fa a estacionament prohibit i tall del tram de carrer entre Sant Miquel i Cartagena.

Es tracta d'un de tants edificis en estat d'abandonament i ruina que hi ha al Barri del Port i que suposen un perill per despreniments i/o esfondraments.