CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

9 de febrer del 2015

Sancions de fins a 300€ a diversos veïns de la Part Baixa enxampats deixant brossa fora dels contenidors

Exemple d'un veí enxampat 'infraganti' deixant mobles de manera incontrolada
 al costat dels contenidors del c/del Mar cantonada amb Jaume I.
Foto: Unitat d'Ambient de la Guàrdia Urbana

Tres veïns de la Part Baixa enxampats deixant brossa fora dels contenidors o abandonant mobles fora del sistema de servei programat han estat sancionats amb multes d'entre 100 i 300€ al mes de gener del 2015.

Des del mes de setembre de 2012 el Departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona està portant a terme una campanya conjunta amb la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana per tal de reduir els actes incívics relacionats amb la recollida d’escombraries i neteja viària.

En el que portem d'any són sancionats més veïns a la Part Baixa que en tot el 2014

Es tracta de tres multes de fins a 300€ imposades tan sols al mes de gener d'aquest 2015. El que significa que en el que portem d'any ja han estat sancionats més veïns a aquesta zona que en tot el 2014 on sorprenentment no es va produir cap sanció. Sí a la resta de ciutat on al darrer any fins a 71 veïns van rebre sancions d'aquest tipus i 639 van ser advertits, 18 d'ells a la Part Baixa.

Totes tres són per una incorrecta gestió de residus comercials, i han estat als carrers Trafalgar núm. 5, Vidal i Barraquer núm. 33 i Smith núm.42. Aquestes infraccions es van produir entre les 10:30 i les 12:00 hores del matí.

Brossa escampada al carrer Reial. Foto: Blog Barri del Port

Anteriorment, es van imposar dues sancions, una l'any 2012 i una altra al 2013 junt amb 11 i 20 avisos/advertències tant a comerciants com a particulars. En concret les dues sancions en aquests dos anys van ser a persones particulars. Una per deixar una bossa de brossa al carrer Sant Joan s/n i l'altra pel mateix motiu a la Plaça dels Infants,2 totes dues al voltant de les 20.30h.

Així encara, el Centre i la Part Alta són els indrets de la ciutat on se'n produeixen més infraccions, més de tipus comercial que particular, cosa que a la Part Baixa podria ser a la inversa donat un menor nombre de comerços.

Enxampats per agents i vigilants de paisà

Les sancions efectuades s'han fet a partir de proves fotogràfiques, amb dia, lloc i hora, realitzades per vigilants i agents de paisà a la zona. Tot iaixí es vol donar major prioritat a la campanya informativa i preventiva.

Al 2014 en que no es van produir sancions  es van bustiar avisos a uns 200 habitatges situats al voltant dels contenidors del c/Del Mar cantonada amb c/Jaume I i al voltant dels contenidors del c/Reial núm. 9, ja que en algunes de les inspeccions realitzades s’havien pogut observar veïns d’aquesta zona deixant fustes i altres residus voluminosos fora els contenidors i sense haver trucat prèviament al servei de recollida de mobles gratuït de l’Ajuntament. 

Mobles abandonats en meitat de la via pública al c/Sant Miquel.
Foto: Unitat d'Ambient de la Guàrdia Urbana

L'abocament de brossa al solar del c/Lleó, ja solucionat

Sonat cas problemàtic al Barri del Port, en aquest sentit, va ser el punt comprès a la cantonada del carrer Lleó amb el carrer Verge de la Misericòrdia, degut a vàries queixes dels veïns a través del telèfon verd i de diverses inspeccions per part de l’equip d’inspecció del departament de Neteja Pública. Es va fer un seguiment al 2013 detectant que efectivament era un punt d’abocament incontrolat de residus, cada dia hi havia bosses de brossa i altres residus voluminosos abandonats a la via pública.

La Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana va visitar els blocs dels pisos dels voltants avisant-los de què restava totalment prohibit abocar brossa fora dels punts de contenidors. També es va instal·lar un cartell de “prohibit abocar brossa”. Després de totes aquestes mesures els residus abandonats en aquest punt s’han reduït considerablement. De fet el solar allà situat va ser tancat l'any 2014 en què els propietaris van donar-li ús privat, acabant amb el problema.