CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

3 d’octubre del 2012

El sofre per evitar que els gossos orinin no és efectiu, és tòxic i està prohibitL'Ajuntament de Tarragona estudiarà el problema


El passat 27 de setembre un veí del Barri del Port alertava a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, durant la reunió amb el veïnat, de la perillositat que suposa la pols de sofre que s'aboca en cantonades i parets del carrer amb la finalitat de repel·lir als gossos i evitar que orinin.

Efectivament el sofre és tòxic, està prohibit i no serveix per evitar que un gos s'apropi i orini, acció que ha d'evitar en tot cas el seu amo, responsable de l'animal. El portal 'Madrid Salut', de l'Ajuntament de Madrid, no solament aclareix i alerta sobre la seva toxicitat sinó que adverteix que està prohibit.

El sofre (nº CAS 7704-34-9) és una substància perillosa que pot afectar a la salut quan és inhalat, ingerit i/o per contacte amb la pell. Els efectes de l'exposició poden incloure ulceració de la pell, conjuntivitis, inflamació de la mucosa nasal, falta de respiració, asma i traqueobronquitis. A més es tracta d'un sòlid altament inflamable, podent originar barreges explosives en contacte amb l'aire o amb materials oxidables. Ha d'evitar-se el seu contacte amb aigua. Ha de ser emmagatzemat en fred, amb ventilació adequada, lluny de fonts d'ignició i de materials oxidables.

D'altra banda, l'Article 98 de la Secció Primera del Capítol V 'Neteja dels espais públics' de l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i ús d'espais públics de Tarragona (veure) -aprovat per l'Ajuntament de Tarragona al desembre de 2005 i encara vigent-, indica que "Està prohibit tirar o abandonar en espais públics qualsevol tipus d'objecte o producte" considerant-se això com a falta lleu, o si és en gran mesura com a greu. Més si es té en compte que atempta contra la salut pública. S'especifica també que no poden utilitzar-se productes de neteja que no estiguin homologats o que suposin efectes nocius per al medi ambient o les persones.

Cal tenir en compte que és un producte químic i a més no està aprovada una efectivitat per repel·lir animals i evitar que orinin, responsabilitat que correspon a l'amo de l'animal (Capítol VII, Article 164 i 167).

En aquest sentit, Josep Fèlix Ballesteros va afirmar que l'Ajuntament estudiarà el cas i en conèixer que es tracta d'un producte tòxic establirà una mesura de prohibició amb la respectiva sanció si és necessari.