CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

8 d’octubre del 2012

Teatre Romà de Tàrraco


Com a ciutat feta a imatge de Roma, Tàrraco va comptar amb els tres edificis d’espectacle principals: teatre, circ i amfiteatre. El teatre va ser el primer a construir-se, entre el fòrum local i el port, una de les zones de la ciutat amb més vida i dinamisme. Tot i haver patit una important destrucció i restar ocult als ciutadans durant molts segles, el teatre romà de Tàrraco és un element imprescindible per entendre una de les zones més dinàmiques de la ciutat: el port i el seu barri portuari. 


Al voltant del 1919 les excavacions en un solar entre el Carrer Caputxins i el Carrer Sant Magí del Barri del Port van posar al descobert les restes del Teatre romà  de l'Antiga Tàrraco, datat cap a finals del segle I a.C en l'època de l'emperador romà August.


Segons els estudis, l'edifici va estar en actiu fins a finals del segle II d.C en que va perdre ús. Al segle III l'equipament es va incendiar i les restes que van quedar van ser utilitzades i aprofitades per a construïr altres edificis.


Les primeres construccions que hi ha documentades corresponen a un conjunt de naus relacionades amb el port republicà de la ciutat. L'edifici es va ampliar i utilitzar fins a finals del segle II dC, moment en què va quedar abandonat. En el segle III dC, el sector monumental annex va ser ocupat per nous edificis que van reutilitzar molts dels materials del teatre. 


L'existència del teatre romà de Tàrraco es perd fins l'any 1884. L'any 1919 fou objecte de les primeres excavacions sistemàtiques per part de Puig i Cadafalch. 

L'edificació del teatre va aprofitar-se d'un desnivell natural del sòl per construir-hi la graderia, que es va orientar de cara al mar i coberta amb una carpa. Es va dividir en quatre parts, per tal de poder accedir a l'espai des de diferents nivells. La seva planta era semicircular i tenia una capacitat d'entre 4.000 i 5.000 espectadors.


D'entre les troballes conservades destaquen les cinc primeres grades que, en el seu descobriment, tenien encara el seu revestiment de marbre. A més, també s'han trobat dues escales radials situades al voltant de l'orquestra. Pel que fa a la façana ornamental, només s'han conservat els seus fonaments. 

Del conjunt d'elements que formaven el teatre cal destacar el més impressionant: al fons de l'escena hi havia una gran façana composta per tres ordres superposats. La seva funció principal era estètica ja que actuava com a paisatge de fons de les representacions.L'escenari on tenia lloc l'espectacle es trobava elevat sobre un podi decorat amb exedres i plaques de marbre. Davant d'aquest, se situava el cos de músics conegut com a orchestra. D'aquest gran complex en destaca un nimfeu decorat amb pilastres que tenia un gran estany de més de quatre metres de fondària.


Als anys 70 del segle XX, empreses constructores van comprar els terrenys amb l’objectiu d’aixecar-hi edificis d’habitatges. La campanya ciutadana “Salvem el teatre romà” va aconseguir aturar el projecte.


Des de l’any 2010, el teatre és objecte d’una recuperació que abasta la recerca, la conservació i la presentació museogràfica i que ha de culminar en el futur en la creació d’un parc urbà que integri les diverses restes arqueològiques de l’entorn. Una de les actuacions més destacades ha estat la intervenció al 2018 de l’arquitecte Toni Gironès per restituir part de la volumetria de les grades de l’antic teatre.


Fonts: tarracowiki.cat i mnat.cat/teatre

VISITES GUIADES GRATUÏTES AMB RESERVA ELS DISSABTES A LES 11H