CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

18 d’octubre del 2012

Plaça dels Infants (Història)L'any 1863 l'Ajuntament, presidit per l'alcalde don José María d'Albanès, va acordar urbanitzar l'antiga Plaça del Port que es va retolar com a 'Plaça dels Infants'. En el mateix any es va construir en el centre de la plaça un estany per reemplaçar el que s'havia desfet de la plaça de la Duana. També fonts artístiques rematades amb canelobres de gas.


En 1868 a causa del moviment revolucionari triomfant, l'Ajuntament acorda retolar-la com a Plaça de Topete, cap de l'esquadra revoltada a Cadis. Passat el període revolucionari recupera el seu anterior nom.


En 1911, amb motiu de les festes del centenari de la guerra de la independència i assalt de Tarragona en 1811 per les hosts napoleòniques, es va canviar el nom pel de Plaça de los Artilleros del Lugar, amb placa de bronze de l'escultor Campeny dedicada als "artilleros de 1911" als heroics de 100 anys enrere.En 1948 van ser portades a la Plaça dels Infants les palmeres que van ser arrencades del Passeig de Santa Clara, actual Passeig de les Palmeres.


A principis de segle, els Pares Cartujos estableixen en aquesta plaça la seva casa-convent amb fàbrica per a l'elaboració i embarcament del licor 'Chartreuse', de renom nacional i universal amb el qual es coneix encara avui dia l'edifici que passarà a ser l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI).


Fonts:
-Tarragona antigua y moderna (Juan Salvat i Bové)
-Calles Antiguas de Tarragona. Tomo II (Instituto de Estudios Tarraconenses)