CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

22 d’octubre del 2012

Els solars i edificis en mal estat del Barri del Port són responsabilitat dels seus propietarisTenen l'obligació de mantenirlos en bon estat

A l'última reunió entre els veïns del Barri del Port i l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, va sorgir, entre altres temes i preocupacions, el mal estat d'alguns edificis de la zona, així com solars abandonats.


L'Ajuntament de Tarragona insta als propietaris a que vetllin per mantenir-los en bones condicions de forma que no suposin un perill per ningú. Després de diversos episodis d'esfondraments, el consistori tarragoní recorda l'obligació de mantenir en bon estat els immobles i els habitatges. 

L’actuació de l’administració és de vigilància i d’actuació subsidiària fruit de l’incompliment que suposa una infracció urbanística amb multes de fins a 150 mil euros amb possibilitat de sancions reiterades fins a que el propietari efectuï les actuacions de restauració o conservació adients. 

Depenent de la urgència o perill, l’Ajuntament pot actuar subsidiàriament i executar les obres, a càrrec dels propietari, com es va donar el cas en l'esfondrament de l'edifici del Carrer Cavallers, a la Part Alta.


Del mateix mode, els propietaris de solars i terrenys han de mantenir-los en bon estat de conservació, limitació/cercat i neteja, de manera que no hi puguin suposar un focus de brutícia, plagues, lloc d'ocupació per indigents, perill per a nens que puguin accedir a jugar, etc.

(Més informació)