CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

17 de maig del 2015

La 'Plataforma Nits Q' enceta nova etapa per seguir garantint un oci nocturn de qualitat i en convivència amb els veïns

Imatge de les portes d'un local d'oci del barri. Foto: Komando Nits Q

Nous agents relacionats amb l'oci nocturn de la ciutat enceten una nova etapa de la Plataforma Nits Q per garantir entorns més segurs i saludables per a tothom, entenent que Seguretat + Salut = Qualitat.

Plataforma Nits Q és un espai de diàleg i participació de tots els agents implicats en l’oci nocturn, compromesos amb un gestió positiva del mateix, que vol aconseguir Nits de Qualitat a Tarragona i seguir reduïnt el nombre de queixes per molèsties amb el veïnat (veure). Entre els implicats de la nova etapa es troba el propietari de La Llar del Pernil, empresari d'aquest local nocturn del Barri del Port.

L’oci nocturn integra molts aspectes que intervenen en la socialització i el desenvolupament integral de les persones, com ara la cultura, la diversió, la convivència, la creativitat, el desplegament artístic, les relacions socials i també la festa i el gaudi. Tot això "ha d’anar lligat amb aspectes que garanteixin la seguretat de les persones, el descans dels veïns, així com una veritable i eficaç prevenció i/o reducció dels riscos que poden comportar algunes conductes associades a la festa", expliquen.

Locals d'Oci Nocturn "de Qualitat" al Barri del Port

Fins ara diversos locals d'oci nocturn ubicats al Barri del Port compten amb el distintiu de qualitat que el Departament de Salut atorga als locals que s'interessen i treballen per fomentar el respecte pel veïnat, la prevenció de conflictes, un entorn segur i saludable, l'ús de transport públic durant la nit i que disposin d'una màquina de preservatius. És el cas de la Sala Zero, el Fixa't-hi, Les Golfes Club, El Planetari, La Isla del Mojito i la Llar del Pernil que caldrà veure si el mantenen a partir d'ara.

La Plataforma Nits Q vetlla per un complir la normativa legal vigent en matèria d’Establiments Públics i Activitats recreatives, de salut i seguretat, atenent especialment als següents aspectes, per tal de vetllar pels menors i la convivència amb els veïns:

-No vendre alcohol a menors
-No dispensar begudes en gots de plàstic
-No permetre treure begudes al carrer
-Vetllar per mantenir un entorn segur i salubre, tant en els espais públics com en els privats, i saludable per a tothom: clients i veïns.
-Tenir a l’abast dels clients informació i fulletons sobre drogues, sexe, transport públic, etc.
-Els treballadors han d’estar formats en matèria de dispensació responsable de begudes alcohòliques, primers auxilis, resolució de conflictes.

La tasca d'aqueta plataforma és important en un barri com el del Port, sempre castigat i aqueixat per problemes relacionats amb l'oci nocturn, concentrat a la zona als voltants del carrers Sant Magí i Pau del Protectorat.